Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Školská rada

Existence, složení a působnost Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace se řídí
§ 167  a  § 168  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.
 

Z náplně činnosti školské rady

1.

vyjadřuje se  k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

2.

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

3.

schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, navrhuje jejich změny

4.

schvaluje pravidla pro  hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

5.

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

6.

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření  ke zlepšení hospodaření

7.

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

8.

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy       
   


Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace má 6 členů, z toho dva zástupce za zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem skolska.rada(zavináč)zsamslichnov.eu

případně i písemně na adresu:
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Lichnov 46
793 15 Lichnov

 

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele: Ing. Sládek Ivo (předseda), Apolenářová Kateřina

Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Bočková Naděžda, Mgr. Adámek Jiří

Zástupci z řad rodičů: Mgr. Hudcovičová Dagmar (místopředsedkyně), Lukeszová Alena

 

Dokumenty ŠKOLSKÉ RADY

Jednací řád

Zápis z jednání školské rady (09.01.2018) 

Zápis z jednání školské rady (22.11.2017)

Zápis z jednání školské rady ( 8.11.2016)

Zápis z jednání školské rady (29.8. 2016)

Zápis z jednání školské rady (22.2. 2016)

Zápis z jednání školské rady (13.10. 2015)

Zápis z jednání školské rady (02.10. 2014),součástí je také příloha

Zápis z jednání školské rady (28.08. 2014)

Zápis z jednání školské rady (08.10. 2013)

Zápis z jednání školské rady (08. 10. 2012)

Zápis z jednání školské rady (03. 05. 2012)

Zápis z jednání školské rady (19. 01. 2012), součástí je také příloha

Zápis z jednání školské rady (10. 11. 2011)

Zápis z jednání školské rady (30. 8. 2011)

Zápis z jednání školské rady (10. 2. 2011)