Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Jsme součástí mezinárodního šetření PISA v oblasti základních gramotností

 

 

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. 

 

PISA 

•  je největší mezinárodní vzdělávací projekt;

•  testuje patnáctileté žáky;

•  zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti; 

•  testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;

•  sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

 

Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

•  jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;

•  pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;

•  pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

 

Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz

nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

 

Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.