Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Důležité odkazy, info

info

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
projekt E-Bezpečí v letošním roce provádí výzkum zaměřený na hráče online hry Minecraft, kterou pravděpodobně hrají ve svém volném čase (a možná i ve škole) vaši žáci. Rádi bychom Vás požádali, zda byste mohli své žáky informovat o tom, že probíhá výzkum zaměřený právě na jejich oblíbenou hru MINECRAFT a že mohou vyplnit dotazník, který je online na adrese:https://www.ebezpeci.cz/minecraft.  Výzkum sleduje mimo jiné závislostní chování dětí, výskyt rizikových jevů v této hře a další související fenomény.

Děkujeme za Váš čas,
se srdečným pozdravem za realizační tým dr. Kamil Kopecký, dr. René Szotkowski
E-Bezpečí / Univerzita Palackého v Olomouci

Požadavky na pomůcky pro školní rok 2016/2017

 


Pozvánky


 

 

 Novinky z naší školy

ovovRepublikové finále 2016 – OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)

Ve dnech 8. - 10. 9. bojovali nejlepší atleti z naší školy v desetiboji OVOV v Brně. Do celorepublikového finále se nominovali prostřednictvím okresních a krajských závodů tito žáci: Jana Girmanová, Jaromír Konvička a Sabina Bočková...

 

ovo ,,Ovoce do škol "

Naše škola se zapojila do evropského projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. - 5. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce,

zelenina či 100% džusy....

 

 

 

dětiSlavnostní rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky proběhlo na zahradě mateřské školy ...

 

 

zvonRozloučení s devátou třídou

Všichni čekají, až tento okamžik nastane,

ale když je opravdový konec,

nemohou tomu uvěřit...

 

 

 

missMiss ŠD

 

 

 

zeměLetem světem

Jsem dálkovou studentkou Střední pedagogické školy v Krnově. Součástí mého studia je průběžná praxe, kterou si každý student musí sám nasmlouvat u některého ze školských zařízení. Díky vstřícnosti paní vychovatelky Dagmar Charvátové a pana ředitele mi toto bylo umožněno v družině místní ZŠ...

 

 

kukPodívej, co umím

Letos již proběhl pátý ročník přehlídky dovedností dětí ,,Podívej, co umím.”

Děti opět předvedly, co se naučily v zájmových kroužcích. Děti předvedly hru na klavír, klávesy, flétnu, kytaru...

 

 

 

bowlBowling a opékání ve ŠD

Jako každý školní rok , tak i tento nám ve školní družince rychle utekl.

Podívejte se ...